شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


میزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره وری

میزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره وری
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
843 نفر
مدرس دوره
مهندس علی اکبر اولیا

راهنما

ساختار

بازپخش میزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره وری-قسمت1
61 دقیقه
بازپخش میزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره وری-قسمت2
39 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) میزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره وری
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

مدرسان


نائب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن بهره ­وری ایران
 

امتیاز

4.50 از 5 / 5 رای