سیاست گذاری آموزشی در مسیر تاب آوری اداری در شرایط کرونا

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 681 نفر
مدرس دوره زهرا احمدی پور
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
سیاست گذاری آموزشی در مسیر تاب آوری اداری در شرایط کرونا
25 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان

زهرا احمدی پور

سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396
نظرات
امتیاز‌
3.67 از 5 / 15 رای