شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه- مرتضی حاجی (وزیر اسبق آموزش پرورش)

یک مدیر، یک تجربه- مرتضی حاجی (وزیر اسبق آموزش پرورش)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
240 نفر
مدرس دوره
مرتضی حاجی

راهنما

این نشست در شهریور ماه 1399 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه-جلسه اول
66 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه دوم
60 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-مرتضی حاجی (وزیر اسبق آموزش پرورش)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای