شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی

فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
578 نفر
مدرس دوره
جمشید انصاری

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی
13 دقیقه

امتیاز

3.72 از 5 / 9 رای