خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 118 نفر
مدرس دوره محمدجواد سلجوقی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
طرح درس خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
0 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت1
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت2
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش1- قسمت3
30 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت1
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت2
60 دقیقه
بازپخش خلاقیت و نوآوری (سازمانی) بخش2- قسمت3
42 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای