شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


رهبری تحول در سازمان ها

رهبری تحول در سازمان ها
نوع دوره
مدیران میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
9 جلسه
تعداد فراگیر
173 نفر
مدرس دوره
محمدحسین رحمتی

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت3)
40 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت3)
64 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
کاربرگ رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای