رهبری تحول در سازمان ها

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد فراگیر 81 نفر
مدرس دوره محمدحسین رحمتی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
طرح درس رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش1 (قسمت3)
40 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده رهبری تحول در سازمان ها -بخش2 (قسمت3)
64 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
کاربرگ رهبری تحول در سازمان ها
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای