شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
نوع دوره
مدیران پایه و میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
242 نفر
مدرس دوره
رضا نوری

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
0 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش1 - قسمت3)
45 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (بخش2 - قسمت3)
45 دقیقه

امتیاز

2.50 از 5 / 3 رای