توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET

نوع دوره مشترک شغلی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 84 نفر
مدرس دوره مهدی وفایی زاده
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
طرح درس توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت3))
55 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت2)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت3)
36 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای