شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET

توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET
نوع دوره
مشترک شغلی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
197 نفر
مدرس دوره
مهدی وفایی زاده

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش1-قسمت3))
55 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت2)
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET(بخش2-قسمت3)
36 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 1 رای