شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


طراحی ساختارهای سازمانی

طراحی ساختارهای سازمانی
نوع دوره
مدیران میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
145 نفر
مدرس دوره
محمدحسین رحمتی

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس طراحی ساختارهای سازمانی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت3)
45 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت3)
42 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای