طراحی ساختارهای سازمانی

نوع دوره مدیران میانی
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 77 نفر
مدرس دوره محمدحسین رحمتی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
طرح درس طراحی ساختارهای سازمانی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش1-قسمت3)
45 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده طراحی ساختارهای سازمانی(بخش2-قسمت3)
42 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای