شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت و برنامه ریزی پروژه

مدیریت و برنامه ریزی پروژه
نوع دوره
مدیران میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
222 نفر
مدرس دوره
رامان رضایی

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس مدیریت و برنامه ریزی پروژه
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت و برنامه ریزی پروژه -بخش1 (قسمت1)
75 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت و برنامه ریزی پروژه -بخش1 (قسمت2)
78 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت و برنامه ریزی پروژه -بخش2 (قسمت1)
69 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت و برنامه ریزی پروژه -بخش2 (قسمت2)
68 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای