شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت تعارض و فنون مذاکره

مدیریت تعارض و فنون مذاکره
نوع دوره
مدیران پایه
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
321 نفر

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس مدیریت تعارض و فنون مذاکره
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت تعارض و فنون مذاکره-(بخش1- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت تعارض و فنون مذاکره-(بخش1- قسمت2)
76 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت تعارض و فنون مذاکره-(بخش2- قسمت1)
70 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت تعارض و فنون مذاکره-(بخش2- قسمت2)
70 دقیقه

مدرسانامتیاز

3.38 از 5 / 4 رای