تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی

نوع دوره آزاد
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 16 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
تعداد فراگیر 199 نفر
مدرس دوره محمدحسین رحمتی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
طرح درس تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت1
76 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت2
70 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت3
74 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت4
70 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت5
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت6
34 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت7
56 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای