شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی

تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی
نوع دوره
آزاد
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
تعداد فراگیر
498 نفر
مدرس دوره
محمدحسین رحمتی

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طرح درس تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت1
76 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت2
70 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت3
74 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت4
70 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت5
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت6
34 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تاثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی-قسمت7
56 دقیقه

امتیاز

2.67 از 5 / 3 رای