شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی سید سلمان سامانی( رئیس اسبق مرکز عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور)

نشست ارائه تجارب مدیریتی سید سلمان سامانی( رئیس اسبق مرکز عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
67 نفر
مدرس دوره
سید سلمان سامانی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
66 دقیقه

امتیاز

4.25 از 5 / 2 رای