همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 59 جلسه
تعداد فراگیر 617 نفر
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
افتتاحیه همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
50 دقیقه
ارائه دهنده: سید محمد بهشتی- موضوع: نسبت اخلاق و مدنیت
25 دقیقه
ارائه دهنده: زهرا احمدی پور- موضوع: خلق فضای ترس و احساس بیگانگی در فضای شهری
20 دقیقه
ارائه دهنده: سید محسن حسینی پویا- موضوع: منشور حقوق شهرنشینی شهر مشهد
28 دقیقه
ارائه دهنده: عبدالمجید مهدوی دامغانی- موضوع: تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی شهروندان
22 دقیقه
ارائه دهنده: فرشاد مومنی- موضوع: نااطمینانی ها با منشا طبیعت، جامعه، اخلاق، فرهنگ و حقوق شهروندی در ایران
13 دقیقه
ارائه دهنده: اردشیر منصوری- موضوع: از اخلاق شهری تا شهر اخلاقی
29 دقیقه
ارائه دهنده: شهریار شفقی- موضوع: در جستجوی ایران شهر
26 دقیقه
ارائه دهنده: احسان شمسی- موضوع: اخلاق شهروندی و ارتباط آن با سلامت
28 دقیقه
ارائه دهنده: عباس شیخ الاسلامی- موضوع: تخلفات شهری و نحوه برخورد با آن و شهر ترمیمی
19 دقیقه
ارائه دهنده: عمادالدین باقی- موضوع: زیست شهری در عصر دیجیتال
24 دقیقه
ارائه دهنده: آرمین امیر- موضوع: جهت دهی حقوق و تکالیف شهروندی در طرح تغییر رفتار
20 دقیقه
ارائه دهنده: اسداله نقدی- موضوع: جوامع پساکرونا، خانواده و آینده شهرسازی و معماری
17 دقیقه
ارائه دهنده: غلامرضا ظریفیان- موضوع: علل تاریخی ماندگاری ترومای مدنی در زیست شهری و اخلاق شهرنشینی
21 دقیقه
ارائه دهنده: جرج قره پتیان- موضوع: اخلاق در مصرف انرژی
16 دقیقه
ارائه دهنده: محمد فاضلی- موضوع: ملزومات شهروندی محیط زیستی مسئولانه
24 دقیقه
ارائه دهنده: حسین ایمانی جاجرمی- موضوع: زیرساخت اجتماعی
16 دقیقه
ارائه دهنده: نسیبه زنجری- موضوع: شهر دوستدار سالمند در ایران: گامی به سوی توسعه پایدار
26 دقیقه
ارائه دهنده: لیلا سلیقه دار- موضوع: معلم و نقش او در ماتریس چندگانه اخلاق و فرهنگ شهروندی
28 دقیقه
ارائه دهنده: رحیم نوبهار- موضوع: فضاهای عمومی شهری به مثابه ی ملک مشاء شهروندان
24 دقیقه
ارائه دهنده: محمد جلالی- موضوع: نقش اداره محلی در تضمین حقوق اقلیت ها
26 دقیقه
ارائه دهنده: عباس آخوندی- موضوع: اخلاق حرفه ای و حکمروایی شهری
33 دقیقه
ارائه دهنده: پرویز پیران
21 دقیقه
ارائه دهنده: سید مصطفی محقق داماد
22 دقیقه
ارائه دهنده: دکتر شامخی- موضوع: شهرنشینی و طبیعت
25 دقیقه
ارائه دهنده: هادی خانیکی- موضوع: شهر کرونازده و اخلاق ارتباطی (1)
27 دقیقه
ارائه دهنده: هادی خانیکی- موضوع: شهر کرونازده و اخلاق ارتباطی(2)
20 دقیقه
ارائه دهنده: لطف الله میثمی- موضوع:دین و روش مند کردن اخلاق
31 دقیقه
ارائه دهنده: عباس عبدی- موضوع: رابطه بین بصیرت اجتماعی، شهرنشینی و رسانه
23 دقیقه
ارائه دهنده: علی مرادی - عنوان مقاله: بررسی رابطه بین اخلاق شهروندی و سازگاری اجتماعی ساکنان واحدهای آپارتمانی
14 دقیقه
ارائه دهنده: عاطفه نعیمایی - عنوان مقاله: تفسیر مردان نسبت به ناامنی ادراک شده زنان در فضاهای عمومی شهر تهران و پیامدهای آن
17 دقیقه
ارائه دهنده: فاطمه عادلی نژاد - عنوان مقاله: پیامدهای بیگانگی در عدم شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی در متن ایرانی محور
16 دقیقه
ارائه دهنده:فیروزه اصغری - عنوان مقاله: نقش اعتماد در ارتباط شهروندان در بحران کرونا
16 دقیقه
ارائه دهنده: جواد حاجی علیزاده - عنوان مقاله: بررسی جایگاه برنامه های درسی در ارتقای فرهنگ شهروندی و توسعه پایدار شهری
16 دقیقه
ارائه دهنده: میثم غلامی - عنوان مقاله: بررسی رابطه بین آموزش و نگرش به وجود فساد اخلاقی در فضای مجازی در بین شهروندان یزدی
12 دقیقه
ارائه دهنده: میثم غلامی - عنوان مقاله: رابطه بین احساس تعلق شهروندان یزدی بر مشارکت آنان در امور شهری
14 دقیقه
ارائه دهنده: محمدمهدی فرزبد - عنوان مقاله: بحران حافظه شهری-بررسی اشکال مختلف فراموشی جمعی در شهر تهران
20 دقیقه
ارائه دهنده: محمدرضا شهیدی پاک- عنوان مقاله: مبانی نظری شهرنشینی و شهرسازی و قواعد رفتار شهروندی در تمدن اسلامی
13 دقیقه
ارائه دهنده:امید آسمانی- عنوان مقاله: رابطه بنیادی اخلاق و سرمایه اجتماعی در فرهنگ شهرنشینی- نقش مسئولین در بنیادسازی اخلاقی مدنی
12 دقیقه
ارائه دهنده:عبدالرسول هاشمی- عنوان مقاله: تاثیر فقر و نابرابری اجتماعی بر توسعه پایدار شهری
11 دقیقه
ارائه دهنده:آرزو میرزاحسینیان- عنوان مقاله:تجربه زنان از خشونت خانگی - استراتژی زنان در مواجهه با آن
16 دقیقه
ارائه دهنده:جمال عبداله پور- عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی شیوه های زندگی شهری در اندیشه جامعه شناسان شهری نوین و ابن خلدون
15 دقیقه
ارائه دهنده:احمد امین فرد- عنوان مقاله: راهبردهای آموزش قوانین و مقررات ترافیک برای نوجوانان در شبکه امید سیمای جمهوری اسلامی ایران
12 دقیقه
ارائه دهنده: سینا احمدی- عنوان مقاله:بررسی نقش دیپلماسی شهری در مدیریت شهرها با تاکید بر اخلاق و تعاملات فرهنگی
15 دقیقه
ارائه دهنده: منوچهر علی نژاد- عنوان مقاله: اخلاق شهروندی در فضاهای گردشگری شهر یزد از دریچه دوربین
12 دقیقه
ارائه دهنده: رضا مقولی- عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی و پایداری کالبدی- فیزیکی
16 دقیقه
ارائه دهنده: یاسین حسینی- عنوان مقاله: سبک زندگی و اخلاق اقتصادی بر مبنای باورهای دینی از نگاه وبر در جامعه ایران
11 دقیقه
ارائه دهنده: نازنین مصطفوی- عنوان مقاله: منش و فرهنگ سوداگری مدیریت شهری برای تامین درآمد
12 دقیقه
ارائه دهنده: زهرا خطیبی- عنوان مقاله: مطالعه جامعه شناختی تاثیرات تجددگرایی بر اخلاق اجتماعی شهروندان تهرانی
13 دقیقه
ارائه دهنده: محمدصالح شریفی- عنوان مقاله: حقوق شهروندی، زیربنای تحقق شهرسازی اخلاقی
17 دقیقه
ارائه دهنده: محسن آربزی- عنوان مقاله: رابطه ساختاری منش های مثبت اخلاقی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
14 دقیقه
ارائه دهنده: عذرا فرمانی- عنوان مقاله: چالش های زندگی شهری افراد مبتلا به MS با تمرکز بر حقوق و اخلاق شهروندی
21 دقیقه
ارائه دهنده: احمد امین فرد- عنوان مقاله: مدیریت تولید محصولات فرهنگی- رسانه ای با رویکرد ترویج فرهنگ شهروندی بومی برای شهرنشینان کلانشهرهای ایران
11 دقیقه
ارائه دهنده: راضیه کوهستانی- عنوان مقاله: بررسی تاثیرات ارزش ها بر میزان رعایت اخلاق شهروندی در شهر تهران
21 دقیقه
ارائه دهنده: زهرا علی اکبرزاده آرانی- عنوان مقاله: چگونه سالمندان دلبستگی مکانی را تعریف می کنند.
17 دقیقه
ارائه دهنده: زهرا رمضانیان- عنوان مقاله: اهمیت عرصه عمومی در شکل گیری سرمایه های اجتماعی و کاربردهای عینی آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
19 دقیقه
ارائه دهنده: محمدعلی محمدی قره قانی- عنوان مقاله: دولت دیجیتال و شهروندی جدید در عصر پساکرونا
17 دقیقه
ارائه دهنده: محرم آزاد- عنوان مقاله: بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری زیست محیطی شهری
19 دقیقه
اختتامیه همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
53 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.50 از 5 / 3 رای