شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی محمود زمانی قمی( استاندار سابق یزد)

نشست ارائه تجارب مدیریتی محمود زمانی قمی( استاندار سابق یزد)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
34 نفر
مدرس دوره
محمود زمانی قمی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
100 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای