شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس(ویژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

دوره های آموزشی تربیت مدرس(ویژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
36 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
36 نفر
مدرس دوره
هومن دوستی حاجی آبادی
«مشاهده»

راهنما

 
  • دوره‌های آموزشی تربیت مدرس، بخشی از فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان تدریس در دوره‌های آموزشی کارمندان دولت است؛ بنابراین برای این دوره‌ها، گواهینامه جداگانه صادر نمی‌شود.
  • میزان غیبت مجاز در هر دوره، حداکثر به‌میزان یک‌دهم مدت زمان آن دوره می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد.
  • در کلاس‌های زنده، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرآیند برگزاری کلاس می‌باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.

ساختار

روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- (30 فروردین 1400 -ساعت15 تا19)
270 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- (6 اردیبهشت 1400 -ساعت15 تا19)
255 دقیقه
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی(13 اردیبهشت 1400 -ساعت15 تا19)
255 دقیقه
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی(20 اردیبهشت 1400 -ساعت15 تا19)
255 دقیقه
تکنولوژی آموزشی(27 اردیبهشت 1400 -ساعت15 تا19)
255 دقیقه
تکنولوژی آموزشی(3خرداد 1400 -ساعت15 تا19)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-بخش1 ،قسمت1
62 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-بخش1 ،قسمت2
62 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-بخش2 ،قسمت1
57 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-بخش2 ،قسمت2
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-بخش2 ،قسمت3
45 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-بخش1، قسمت1
76 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-بخش1، قسمت2
74 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-بخش2، قسمت1
59 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-بخش2، قسمت2
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-بخش2، قسمت3
48 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای