شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مسابقه خانه های نورانی (ویژه ماه مبارک رمضان)

مسابقه خانه های نورانی (ویژه ماه مبارک رمضان)
تعداد آزمون‌ها
25 آزمون
تعداد فصل‌ها
25 فصل
تعداد جلسات
100 جلسه
تعداد فراگیر
2467 نفر
مدرسان
احد فرامرز قراملکی،حمیدرضا مهدوی ارفع،حجت الاسلام محمدعلی خسروی،حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی،حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم

راهنما

همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف آشنایی و انس بیشتر کارکنان محترم با مفاهیم و معارف عالیه دینی و آشنایی با آموزه های قرآن و عترت و غنی سازی اوقات در این ایام، مسابقه آموزشی فرهنگی با محوریت معارف و مفاهیم قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را برگزار می نمایند. این مسابقه، ویژه کلیه مدیران و کارکنان از 25 فروردین ماه 1400 به صورت سراسری، رایگان  برگزار می شود.
شرکت کنندگان در مسابقه ، پس از مشاهده محتوای آموزشی در موضوعات سه گانه فوق، هر شب به سوالات مربوط به موضوع همان روز پاسخ داده و به این ترتیب در مسابقه شرکت داده می شوند و به نفرات برگزیده هر رشته، جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

 
                                     اسامی برندگان
 
ردیف نام و نام خانوادگی  دستگاه - سازمان  محل خدمت
1 قاسم صادقی کیا -
2 علی بنائیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3 ویدا طوسیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
4 عباس راستی برازجانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 علی فروزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
6 محسن بشیری سازمان امور مالیاتی کشور
7 هانیه نقدی -
8 محمد مهدی موقر حور -
9 فرزانه آل داود دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
10 جواد بیک محمدلو -
11 محمدنقی حسن زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت
12 امیدرضا عبدی وزارت جهاد کشاورزی
13 صدیقه کریمی -
14 حسین بحرانی پور سازمان تأمین اجتماعی
15 حکیمه اکبرزاده ابراهیم آبادی سازمان امور مالیاتی کشور
16 لیلا ذبیحی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور
17 زهرا پایمرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
18 مهدی جاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
19 میترا رمضانی نعیم بخش غیردولتی
20 قاسم مشرقی بانک کشاورزی
21 حدیث خجسته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
22 زهرا صحبت زاده سازمان بهزیستی کشور
23 سید سعید بطحائی بانک صنعت و معدن
24 صدیقه حاصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
25 علی الیاسی بخش غیردولتی
 

ساختار

بیان معارف قرآن کریم (جلسه1)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه1)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه1)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز اول
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه2)
2 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه2)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه2)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز دوم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه3)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه3)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه3)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز سوم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه4)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه4)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه4)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز چهارم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه5)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه5)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه5)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز پنجم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه6)
2 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه6)
2 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه6)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز ششم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه7)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه7)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه7)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز هفتم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه8)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه8)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه8)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز هشتم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه9)
4 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه9)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه9)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز نهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه10)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه10)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه10)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز دهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه11)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه11)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه11)
4 دقیقه
سوالات مسابقه- روز یازدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه12)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه12)
4 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه12)
4 دقیقه
سوالات مسابقه- روز دوازدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه13)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه13)
4 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه13)
4 دقیقه
سوالات مسابقه- روز سیزدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه14)
2 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه14)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه14)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز چهاردهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه15)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه15)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه15)
4 دقیقه
سوالات مسابقه- روز پانزدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه16)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه16)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه16)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز شانزدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه17)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه17)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه17)
4 دقیقه
سوالات مسابقه- روز هفدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه18)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه18)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه18)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز هجدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه19)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه19)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه19)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز نوزدهم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه20)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه20)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه20)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیستم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه21)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه21)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه21)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیست و یک
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه22)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه22)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه22)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیست و دوم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه23)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه23)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه23)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیست و سوم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه24)
3 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه24)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه24)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیست و چهارم
4 دقیقه
بیان معارف قرآن کریم (جلسه25)
2 دقیقه
مهارت های زندگی در نهج البلاغه (جلسه25)
3 دقیقه
معارف صحیفه سجادیه (جلسه25)
3 دقیقه
سوالات مسابقه- روز بیست و پنجم
4 دقیقه

امتیاز

3.85 از 5 / 20 رای