شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


روانشناسی ارتباطات

روانشناسی ارتباطات
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
9 جلسه
تعداد فراگیر
608 نفر
مدرس دوره
کبری موحدی منصور
بسته است

راهنما

 

ساختار

خودآگاهی
17 دقیقه
نظریه هوش هیجانی
13 دقیقه
ماهیت و اجزای ارتباطات انسانی
29 دقیقه
نحوه عملکرد ذهن در فرایند ارتباط
27 دقیقه
نحوه تاثیر فیلترهای ذهنی بر ارتباط
22 دقیقه
سبک های برقراری ارتباط
27 دقیقه
ارتقاء مهارت های ارتباطی
32 دقیقه
نکات عمومی در برقراری ارتباط موثر
9 دقیقه
برنامه عملی پرورش مهارت های ارتباطی
16 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
درسنامه روانشناسی ارتباطات
0 دقیقه
نظرسنجی روانشناسی ارتباطات
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه

امتیاز

4.15 از 5 / 17 رای