شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


زبان بدن و ارتباطات بین فردی

زبان بدن و ارتباطات بین فردی
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
611 نفر
مدرس دوره
مرتضی حسینی
بسته است

راهنما

 

ساختار

تاثیر زبان بدن در بهبود مهارت های ارتباطی
16 دقیقه
مرور تعاریف و مفاهیم کلیدی
21 دقیقه
حرکت شناسی و فاصله شناسی
22 دقیقه
نشانه های تقلب و دروغ
14 دقیقه
زاویه های بدن و حرکات سر
17 دقیقه
ترتیب نشستن دور یک میز
13 دقیقه
جمع بندی و تمرین عملی
12 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی زبان بدن و ارتباطات بین فردی
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه

امتیاز

3.80 از 5 / 10 رای