شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
607 نفر
مدرس دوره
عقیل تقی زاده
بسته است

راهنما

 

ساختار

مفهوم و جایگاه ارتباط سازمانی
18 دقیقه
فرایند ارتباطات و اجزای آن
22 دقیقه
انواع الگوهای ارتباطی
24 دقیقه
سبک و شیوه های ارتباطی
17 دقیقه
استراتژی های مدیران در ارتباطات سازمانی
11 دقیقه
اجرایی سازی استراتژی های کل سازمان
24 دقیقه
چارچوب استراتژی ارتباطات سازمانی
12 دقیقه
10 اشتباه رایج در فرایند ارتباطات
20 دقیقه
مهارت های ارتباطی
15 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
8 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
درسنامه ارتباطات سازمانی
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه
نظرسنجی ارتباطات سازمانی
0 دقیقه

امتیاز

4.07 از 5 / 23 رای