شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال

فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
تعداد فراگیر
608 نفر
مدرس دوره
مسعود پاک نیت راد
بسته است

راهنما

ساختار

مقدمه
6 دقیقه
فن نوشتن (1)
19 دقیقه
فن نوشتن (2) گزارش دهی و گزارش گیری
20 دقیقه
انواع گزارش
14 دقیقه
فن بیان
23 دقیقه
روش های جلب توجه مخاطب (هنگام سخنرانی)
25 دقیقه
گوش دادن فعال
17 دقیقه
انواع رایج گوش دادن فعال
20 دقیقه
آداب گوش دادن
24 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
نظرسنجی فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه

امتیاز

4.27 از 5 / 13 رای