شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباط مدیر با مردم

ارتباط مدیر با مردم
نوع دوره
مدیران سیاسی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
32 نفر
مدرس دوره
علیرضا کوشکی جهرمی
بسته است

راهنما

ساختار

بازپخش کلاس زنده ارتباط مدیر با مردم-قسمت 1
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده ارتباط مدیر با مردم-قسمت 2
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده ارتباط مدیر با مردم-قسمت3
52 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) ارتباط مدیر با مردم
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای