شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباط خلاق و اثربخش

ارتباط خلاق و اثربخش
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
296 نفر
بسته است

راهنما

ساختار

ارتباط خلاق و اثربخش- (12 اسفند)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) ارتباط خلاق و اثربخش
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه

مدرسانامتیاز

3.13 از 5 / 4 رای