شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


نشست تخصصی «نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در توسعه و پیشرفت ایران»

نشست تخصصی «نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در توسعه و پیشرفت ایران»
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
326 نفر
مدرس دوره
فاطمه پهلوانی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

نشست تخصصی نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در توسعه و پیشرفت ایران
60 دقیقه
نظرسنجی نشست تخصصی نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در توسعه و پیشرفت ایران
0 دقیقه

مدرسان


رئیس سازمان ملی بهره وری ایران

امتیاز

3.83 از 5 / 3 رای