شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


چگونگی تدوین طرح های پژوهش

چگونگی تدوین طرح های پژوهش
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
شغلی(رشته آمار موضوعی)
تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
تعداد فراگیر
987 نفر
مدرس دوره
حاتم فرجی ده سرخی
130,000 تومان
130,000 تومان

راهنما

«این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته های شغلی «رشته آمار موضوعی» می باشد.»

ساختار

قسمت1
25 دقیقه
قسمت2
25 دقیقه
قسمت3
27 دقیقه
قسمت4
27 دقیقه
قسمت5
30 دقیقه
قسمت6
26 دقیقه
آزمون چگونگی تدوین طرح های پژوهش
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه چگونگی تدوین طرح های پژوهش (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
45,000 تومان
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه

امتیاز

4.13 از 5 / 4 رای