شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت بحران

مدیریت بحران
نوع دوره
مدیران میانی و ارشد
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
65 نفر
مدرس دوره
دکتر علیرضا علوی تبار
بسته است

راهنما

ساختار

طرح درس مدیریت بحران
0 دقیقه
مدیریت بحران-(13بهمن)(ساعت9 الی 12)
210 دقیقه
مدیریت بحران-(15بهمن)(ساعت9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدیریت بحران
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

3.17 از 5 / 3 رای