شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی علی اوسط هاشمی (استاندار اسبق سیستان و بلوچستان)

نشست ارائه تجارب مدیریتی علی اوسط هاشمی (استاندار اسبق سیستان و بلوچستان)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
186 نفر
مدرس دوره
علی اوسط هاشمی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
82 دقیقه

امتیاز

3.20 از 5 / 5 رای