شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه - دکتر سیدمحمد بطحایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)

یک مدیر، یک تجربه - دکتر سیدمحمد بطحایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
5 ساعت
تعداد جلسات
12 جلسه
تعداد فراگیر
294 نفر
مدرس دوره
سید محمد بطحایی

راهنما

این نشست در تیرماه 1399 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه - جلسه اول
23 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دوم
33 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه سوم
31 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه چهارم
28 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه پنجم
32 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه ششم
22 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هفتم
28 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هشتم
25 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه نهم
28 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دهم
37 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه یازدهم
22 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه - دکتر سیدمحمد بطحایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
0 دقیقه

امتیاز

4.17 از 5 / 6 رای