شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه-فخرالدین احمدی دانش آشتیانی(وزیر اسبق آموزش و پرورش)

یک مدیر، یک تجربه-فخرالدین احمدی دانش آشتیانی(وزیر اسبق آموزش و پرورش)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
تعداد فراگیر
131 نفر
مدرس دوره
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

راهنما

این نشست در مهر ماه 1399 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه - جلسه اول
70 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دوم
80 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه سوم
90 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-فخرالدین احمدی دانش آشتیانی
0 دقیقه

امتیاز

2.75 از 5 / 2 رای