شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی محسن مهرعلیزاده(استاندار اسبق اصفهان)

نشست ارائه تجارب مدیریتی محسن مهرعلیزاده(استاندار اسبق اصفهان)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
80 نفر
مدرس دوره
محسن مهرعلیزاده

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
69 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای