شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی زهره عالی پور

نشست ارائه تجارب مدیریتی زهره عالی پور
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
107 نفر
مدرس دوره
زهره عالی پور

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
54 دقیقه

امتیاز

3.25 از 5 / 2 رای