بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 29 نفر
مدرس دوره بهزاد محمودی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت اول)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت دوم)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت سوم)
46 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت چهارم)
60 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت پنجم)
61 دقیقه
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری (قسمت ششم)
41 دقیقه
درسنامه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری - جلسه اول
0 دقیقه
درسنامه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری - جلسه دوم
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بهره وری و تکنیک های اندازه گیری
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.75 از 5 / 2 رای