شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور)
تعداد فصل‌ها
5 فصل
مدت دوره
64 ساعت
تعداد جلسات
29 جلسه
تعداد فراگیر
102 نفر
مدرسان
ناهید شفیعی،کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم
«مشاهده»

راهنما

 
  • دوره‌های آموزشی تربیت مدرس، بخشی از فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان تدریس در دوره‌های آموزشی کارمندان دولت است؛ بنابراین برای این دوره‌ها، گواهینامه جداگانه صادر نمی‌شود.
  • میزان غیبت مجاز در هر دوره، حداکثر به‌میزان یک‌دهم مدت زمان آن دوره می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد.
  • در کلاس‌های زنده، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرآیند برگزاری کلاس می‌باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.

ساختار

روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-قسمت1
60 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-قسمت2
60 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-قسمت3
56 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-قسمت4
62 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-قسمت5
53 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت1
60 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت2
60 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت3
60 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت4
60 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت5
60 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي-قسمت6
60 دقیقه
تکنولوژی آموزشی-قسمت 1
60 دقیقه
تکنولوژی آموزشی-قسمت2
60 دقیقه
تکنولوژی آموزشی-قسمت 3
60 دقیقه
تکنولوژی آموزشی-قسمت 4
25 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- 8 آذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی- 10 آذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
تکنولوژی آموزشی- 12 اذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور)-1
0 دقیقه
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)- 22 آذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
روش های سنجش و ارزشيابي آموزشي - 24 آذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
تکنولوژی آموزشی- 26 اذر ساعت 9 تا 17
500 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
درسنامه تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای