شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی مجید خدابخش(استاندار سابق آذربایجان شرقی و اردبیل)

نشست ارائه تجارب مدیریتی مجید خدابخش(استاندار سابق آذربایجان شرقی و اردبیل)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
218 نفر
مدرس دوره
مجید خدابخش

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
113 دقیقه

امتیاز

3.60 از 5 / 10 رای