شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست ارائه تجارب مدیریتی اسماعیل جبارزاده (استاندار سابق آذربایجان شرقی)

نشست ارائه تجارب مدیریتی اسماعیل جبارزاده (استاندار سابق آذربایجان شرقی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
356 نفر
مدرس دوره
اسماعیل جبارزاده

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

ارائه تجارب مدیران
200 دقیقه

امتیاز

3.79 از 5 / 7 رای