شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه - مجید انصاری (معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس‌ جمهور ایران)

یک مدیر، یک تجربه - مجید انصاری (معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس‌ جمهور ایران)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
240 نفر
مدرس دوره
مجید انصاری

راهنما

این نشست در آبان ماه 1399 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه
124 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه - مجید انصاری
0 دقیقه

امتیاز

4.25 از 5 / 4 رای