شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه- محسن کوهکن (نماینده حوزه انتخابیه لنجان در 4دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی)

یک مدیر، یک تجربه- محسن کوهکن (نماینده حوزه انتخابیه لنجان در 4دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
95 نفر
مدرس دوره
محسن کوهکن

راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه-جلسه اول
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه دوم
14 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه سوم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه چهارم
16 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه پنجم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه ششم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه هفتم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه هشتم
14 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه-جلسه نهم
17 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه - محسن کوهکن
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای