شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)
تعداد آزمون ها
5 آزمون
تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
29 ساعت
تعداد جلسات
77 جلسه
تعداد فراگیر
302 نفر
اساتید
ناهید شفیعی،کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم،اسماعیل عظیمی،حسین عبدی رکن آبادی،علیرضا دهقانی
«مشاهده»

راهنما

شرکت‌کنندگان محترم؛
ضمن تشکر از مشارکت شما در فرایند احراز صلاحیت و برگزاری دوره‌های تربیت مدرس، براساس نتایج دوره‌های برگزارشده تاکنون (5 مرحله)، لطفاً ضمن دریافت، جستجو و مشاهده وضعیت خود در جدول نتایج، مطابق بندهای زیر اقدام نمائید:

1.    افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد که در 70 درصد زمان کلاس‌های زنده حضور داشته و آزمون‌های خود را نیز با موفقیت گذرانده‌اند، گواهینامه مدرسی ایشان به‌صورت الکترونیکی صادر شده و از قسمت «فصل 5 ـ دریافت گواهینامه» قابل دریافت است. «ردیف‌های 1 تا 72»

2.    افراد فاقد مدرک کارشناسی ارشد که در 70 درصد زمان کلاس‌های زنده حضور داشته و آزمون‌های خود را نیز با موفقیت گذرانده‌اند، صرفاً می‌توانند گواهی حضور در دوره را از قسمت «فصل 6 ـ دریافت گواهی حضور» دریافت کنند؛ صدور گواهینامه مدرسی الکترونیکی این گروه، منوط به ارائه مدرک کارشناسی ارشد می‌باشد. «ردیف‌های 73 تا 125»

3.    افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد که در کلاس‌های زنده حضور کافی نداشته یا موفق به گذراندن آزمون‌ها نشده‌اند، باید بازپخش کلاس‌های مربوطه را از قسمت «فصل 2 ـ بازپخش کلاس زنده» به‌طور کامل (100%) مشاهده نمایند و در آزمون‌هایی که قبول نشده‌اند («فصل 3 ـ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط» یا «فصل 4 ـ شناخت نظام اداری ایران»)، شرکت و نمره قبولی (حداقل 70 از 100) کسب کنند تا گواهینامه مدرسی آنها به صورت الکترونیکی صادر و قابل دریافت شود. «ردیف‌های 126 تا 176»

4.    افراد فاقد مدرک کارشناسی ارشد که در کلاس‌های زنده حضور کافی نداشته یا موفق به گذراندن آزمون‌ها نشده‌اند، باید بازپخش کلاس‌های مربوطه را از قسمت «فصل 2 ـ بازپخش کلاس زنده» به‌طور کامل (100%) مشاهده نمایند و در آزمون‌هایی که قبول نشده‌اند («فصل 3 ـ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط» یا «فصل 4 ـ شناخت نظام اداری ایران»)، شرکت و نمره قبولی (حداقل 70 از 100) کسب کنند تا برای آنها گواهی حضور در دوره صادر و قابل دریافت شود؛ صدور گواهینامه مدرسی الکترونیکی این گروه، منوط به ارائه مدرک کارشناسی ارشد می‌باشد. «ردیف‌های 177 تا 233»

5.    افراد مندرج در «ردیف‌های 234 تا 293» که تاکنون مدارکی به مرکز ارائه نکرده‌اند، باید ابتدا مستندات خود شامل: «عکس پرسنلی و تصاویر شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی» را از قسمت «فصل 1 ـ بارگذاری مدارک» در قالب یک فولدر فشرده (زیپ‌شده) ارسال نمایند. سپس، بازپخش تمامی کلاس‌های زنده را از قسمت «فصل 2 ـ بازپخش کلاس زنده» به‌طور کامل (100%) مشاهده نمایند و در آزمون‌های «فصل 3 ـ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط» و «فصل 4 ـ شناخت نظام اداری ایران»، شرکت و نمره قبولی (حداقل 70 از 100) کسب کنند تا متناسب با مدرک تحصیلی ایشان، برای دارندگان مدرک  کارشناسی ارشد، گواهینامه مدرسی و برای افراد فاقد مدرک مذکور، گواهی حضور در دوره صادر و ارائه شود.

 

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش1 (قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس) -بخش2 (قسمت3)
74 دقیقه
درسنامه تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش1 (قسمت3)
29 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده تکنولوژی آموزشی -بخش2 (قسمت3)
34 دقیقه
درسنامه روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی -(قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی -(قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی -(قسمت3)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی - (قسمت4)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی - (قسمت5)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی - (قسمت6)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی - (قسمت7)
28 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)
30 دقیقه
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
4 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
19 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
24 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)
30 دقیقه
اظهارنظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس-حضور
0 دقیقه
دریافت گواهی حضور
0 دقیقه

امتیاز

1.75 از 5 / 6 رای