شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه- محمدرضا نعمت زاده (مشاور وزیر نفت)

یک مدیر، یک تجربه- محمدرضا نعمت زاده (مشاور وزیر نفت)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
277 نفر
مدرس دوره
محمدرضا نعمت زاده

راهنما

این نشست در اسفند ماه 1397 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه
137 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-محمدرضا نعمت زاده
0 دقیقه

امتیاز

3.13 از 5 / 4 رای