شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه- حمید چیت چیان (وزیر اسبق نیرو )

یک مدیر، یک تجربه- حمید چیت چیان (وزیر اسبق نیرو )
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
207 نفر
مدرس دوره
حمید چیت چیان

راهنما

این نشست در اسفند ماه 1397 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه
150 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-حمید چیت چیان
0 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای