شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه-احمد خرم (وزیر اسبق راه و ترابری)

یک مدیر، یک تجربه-احمد خرم (وزیر اسبق راه و ترابری)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
188 نفر
مدرس دوره
احمد خرم

راهنما

این نشست دربهمن ماه 1397 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه
102 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-احمد خرم
0 دقیقه

امتیاز

4.17 از 5 / 3 رای