مقابله با بحران

مقابله با بحران

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
15,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 20 جلسه
تعداد فراگیر 5887 نفر
مدرس دوره دکتر بیژن یاور
 
15,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • محتوای مقابله با بحران فاقد درسنامه می باشد و تمام مطالب درسی در فیلم آموزشی ارائه شده است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
مفاهیم مدیریت شرایط اضطراری (قسمت1)
13 دقیقه
مفاهیم مدیریت شرایط اضطراری (قسمت2)
12 دقیقه
چرخه مدیریت جامع شرایط اضطراری
11 دقیقه
نمودار مفهومی پاسخ به بحران
16 دقیقه
نمودار جارچوب مفهومی پاسخ
11 دقیقه
مراحل پاسخ در شرایط اضطراری و بحران
17 دقیقه
فازها و انواع سازمان های مدیریت شرایط اضطراری
16 دقیقه
رویکردها و مدل های مدیریت شرایط اضطراری و بحران
17 دقیقه
ارتباط بین آمادگی و پاسخ
12 دقیقه
ساختار و پاسخ اضطراری
18 دقیقه
سیستم هشدار سریع، اولیه، پیش از موعد
16 دقیقه
مرکز عملیات اضطراری
17 دقیقه
سطح بندی برنامه شرایط اضطراری
17 دقیقه
هجده اصل کلیدی برای برنامه شرایط اضطراری
15 دقیقه
انواع برنامه شرایط اضطراری و برنامه مدیریت منابع
15 دقیقه
برنامه های آموزش و تمرین
16 دقیقه
آزمون مقابله با بحران
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه مقابله با بحران (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
15,000 تومان
نظرسنجی مقابله با بحران
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.25 از 5 / 42 رای