شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مقابله با بحران

مقابله با بحران
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
30565 نفر
مدرس دوره
دکتر بیژن یاور
60000
45,000 تومان
60000
45,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل منبع کمک آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

طرح درس مقابله با بحران
0 دقیقه
منبع کمک آموزشی
0 دقیقه
مفاهیم مدیریت شرایط اضطراری (قسمت1)
13 دقیقه
مفاهیم مدیریت شرایط اضطراری (قسمت2)
12 دقیقه
چرخه مدیریت جامع شرایط اضطراری
11 دقیقه
نمودار مفهومی پاسخ به بحران
16 دقیقه
نمودار جارچوب مفهومی پاسخ
11 دقیقه
مراحل پاسخ در شرایط اضطراری و بحران
17 دقیقه
فازها و انواع سازمان های مدیریت شرایط اضطراری
16 دقیقه
رویکردها و مدل های مدیریت شرایط اضطراری و بحران
17 دقیقه
ارتباط بین آمادگی و پاسخ
12 دقیقه
ساختار و پاسخ اضطراری
18 دقیقه
سیستم هشدار سریع، اولیه، پیش از موعد
16 دقیقه
مرکز عملیات اضطراری
17 دقیقه
سطح بندی برنامه شرایط اضطراری
17 دقیقه
هجده اصل کلیدی برای برنامه شرایط اضطراری
15 دقیقه
انواع برنامه شرایط اضطراری و برنامه مدیریت منابع
15 دقیقه
برنامه های آموزش و تمرین
16 دقیقه
آزمون مقابله با بحران
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه مقابله با بحران (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
نظرسنجی مقابله با بحران
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

3.09 از 5 / 76 رای