شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت بحران

مدیریت بحران
نوع دوره
مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
66 نفر
مدرس دوره
دکتر علیرضا علوی تبار
بسته است

راهنما

ساختار

بازپخش کلاس زنده مدیریت بحران -بخش1 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بحران -بخش1 (قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بحران -بخش1 (قسمت3)
25 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بحران -بخش2 (قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت بحران -بخش2 (قسمت2)
60 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدیریت بحران
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 2 رای