شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)
نوع دوره
عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
1000 نفر
مدرس دوره
مریم داورنیا
بسته است

راهنما

ساختار

پخش زنده معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره) - (13 مرداد)(ساعت 10 الی 12)
150 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)
0 دقیقه
گواهینامه دوره (منوط به شرکت در نظرسنجی)
0 دقیقه

امتیاز

4.11 از 5 / 33 رای