معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 1000 نفر
مدرس دوره مریم داورنیا
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره) - (13 مرداد)(ساعت 10 الی 12)
150 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)
0 دقیقه
گواهینامه دوره (منوط به شرکت در نظرسنجی)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.11 از 5 / 33 رای