شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه-شهیندخت مولاوردی (دستیار سابق رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی)

یک مدیر، یک تجربه-شهیندخت مولاوردی (دستیار  سابق رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
تعداد فراگیر
1080 نفر
مدرس دوره
شهیندخت مولاوردی

راهنما

این نشست در مهر ماه 1398 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه - جلسه اول
60 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دوم
62 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه سوم
68 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه-شهیندخت مولاوردی
0 دقیقه

امتیاز

3.70 از 5 / 22 رای