آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
24,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره مدیران زن و جوان (کلیه سطوح)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 18 جلسه
تعداد فراگیر 3864 نفر
مدرس دوره عباس محسنی
 
24,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
جلسه اول - مقدمه
13 دقیقه
جلسه دوم - احکام بودجه
10 دقیقه
جلسه سوم - ماده 4 تا 8 قانون محاسبات عمومی
18 دقیقه
جلسه چهارم - ماده 10 تا 13 قانون محاسبات عمومی
12 دقیقه
جلسه پنجم - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
13 دقیقه
جلسه ششم - مراحل انجام پرداخت
20 دقیقه
جلسه هفتم - ماده 90 تا 92 قانون محاسبات عمومی
7 دقیقه
جلسه هشتم - ماده 93 تا 96 قانون محاسبات عمومی
12 دقیقه
جلسه نهم - قانون دیوان محاسبات
12 دقیقه
جلسه دهم - ماده 2 قانون دیوان محاسبات (وظایف و اختیارات)
3 دقیقه
جلسه یازدهم - ماده 3 تا 6 قانون دیوان محاسبات
5 دقیقه
جلسه دوازدهم - تشکیلات دیوان محاسبات
11 دقیقه
جلسه سیزدهم - خلاصه و جمع بندی
13 دقیقه
درسنامه آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
0 دقیقه
آزمون آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
24,000 تومان
نظرسنجی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.20 از 5 / 10 رای