شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بینش مطهر

تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد فراگیر
333 نفر
100,000 تومان
100,000 تومان

راهنما

 
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

مقدمه
2 دقیقه
آزادی
18 دقیقه
شبهات و اشکالات جامعه
23 دقیقه
انواع علم
18 دقیقه
اقسام آزادی
16 دقیقه
آزادی تفکر
25 دقیقه
آزادی عقیده
14 دقیقه
حمد یعنی چه؟
11 دقیقه
رب العالمین
8 دقیقه
مالک یوم الدین یعنی چه؟
11 دقیقه
سوره حمد
12 دقیقه
آیه الکرسی
9 دقیقه
والعصر
14 دقیقه
خود عالی و خود دانی انسان
21 دقیقه
وجه مشترک زن و مرد
18 دقیقه
موسیقی
19 دقیقه
هجرت و جهاد
19 دقیقه
انسان حقیر و انسان بزرگ
25 دقیقه
بردگی
37 دقیقه
سوره قدر
13 دقیقه
سوره توحید
6 دقیقه
سوره ناس
5 دقیقه
سوره کافرون
5 دقیقه
سوره انشراح
7 دقیقه
هدف خلقت-1
22 دقیقه
هدف خلقت-2
21 دقیقه
هدف خلقت-3
22 دقیقه
آزادی بندگی
25 دقیقه
خدا در زندگی انسان
19 دقیقه
نقش هدف در زندگی انسان
15 دقیقه
وحدت شخصیت
21 دقیقه
بینش و رفتار قرآنی
18 دقیقه
مباحث قرآنی سوره حمد-1
15 دقیقه
مباحث قرآنی سوره حمد-2
16 دقیقه
آزادی انسان
0 دقیقه
آزمون
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
45,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 2 رای