شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای (کد 20)

دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای (کد 20)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
72 ساعت
ویژه معرفی شدگان

راهنما

 

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری
0 دقیقه
جزوه نقشه راه اصلاح نظام اداری
0 دقیقه
سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
0 دقیقه
جزوه سید صدرالدین صدری - اسناد بالادستی
0 دقیقه
جزوه آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده
0 دقیقه
جزوه نظام ارتقا و انتصاب مدیران
0 دقیقه
جزوه آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل آینده
0 دقیقه
جزوه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
0 دقیقه
ویدیو نظام مدیریت دولتی - بخش اول
35 دقیقه
ویدیو نظام مدیریت دولتی - بخش دوم
27 دقیقه
آشنایی با کانون های ارزیابی و توسعه
1 دقیقه
بخش اول - مقدمه
5 دقیقه
بخش دوم - سیاست های کلی نظام اداری
4 دقیقه
بخش سوم - ارتقاء و توسعه سرمایه انسانی
5 دقیقه
بخش چهارم - قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه اصلاح نظام اداری
6 دقیقه
بخش پنجم - برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده
7 دقیقه
بخش ششم - دستورالعمل اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران
7 دقیقه
بخش هفتم - دستورالعمل نهایی کانون های ارزیابی
7 دقیقه
نظرسنجی دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای ( کد 20)
0 دقیقه
آزمون دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای (کد20)
50 دقیقه
آزمون فرصت اضافه دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای( کد20) (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در فرصت اولیه نشدند)
50,000 تومان
نظرسنجی کلاس حضوری آشنایی با کانون‌های ارزیابی و توسعه
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری آشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری اصول، ساختار و روش های مصاحبه رفتاری
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری اصول مشاهده، ثبت، طبقه بندی و ارزشیابی
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری آشنایی با ابزارهای تمرینی کانون های ارزیابی و مبانی علمی آنها
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری آشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون های ارزیابی و مبانی علمی آنها
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس حضوری گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع بندی
0 دقیقه
تاییدیه حضور در دوره تخصصی
0 دقیقه
تاییدیه حضور در دوره کارورزی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون و حضور در دوره تخصصی و کارورزی)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای