شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آداب و اسرار نماز

آداب و اسرار نماز
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان)
تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
28 ساعت
تعداد جلسات
25 جلسه
تعداد فراگیر
342 نفر
100,000 تومان
100,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

درسنامه آداب و اسرار نماز
0 دقیقه
جلسه 1
15 دقیقه
جلسه 2
11 دقیقه
جلسه 3
11 دقیقه
جلسه 4
11 دقیقه
جلسه 5
12 دقیقه
جلسه 6
12 دقیقه
جلسه 7
12 دقیقه
جلسه 8
12 دقیقه
جلسه 9
12 دقیقه
جلسه 10
13 دقیقه
جلسه 11
12 دقیقه
جلسه 12
12 دقیقه
جلسه 13
12 دقیقه
جلسه 14
12 دقیقه
جلسه 15
14 دقیقه
جلسه 16
15 دقیقه
جلسه 17
19 دقیقه
جلسه 18
18 دقیقه
جلسه 19
9 دقیقه
آزمون آداب و اسرار نماز
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آداب و اسرار نماز
35,000 تومان
نظرسنجی آداب و اسرار نماز
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای