شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پیمان ها و سازمان های بین المللی

پیمان ها و سازمان های بین المللی
نوع دوره
مدیران میانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
43 نفر
مدرس دوره
جواد حداد
بسته است

راهنما

- دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
پیمان ها و سازمان های بین المللی - (15 آبان1402)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
پیمان ها و سازمان های بین المللی - (17 آبان1402)(ساعت 9 الی 13)
250 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) پیمان ها و سازمان های بین المللی
0 دقیقه
پیمان ها و سازمان های بین المللی - (22 آبان1402)(ساعت 9 الی 13)
250 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای